Les verbes pronominaux au passé composé

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Les verbes pronominaux au passé composé


Ter herinnering: Wederkerende werkwoorden worden vervoegd met een wederkerend voornaamwoord (me, te, se, nous en vous).

In le passé composé worden wederkerende werkwoorden altijd vervoegd met het hulpwerkwoord être. Het wederkerend voornaamwoord wordt voor het hulpwerkwoord geplaatst.
laver nl
Je me suis lavé
Tu t’es lavé
Il s’est lavé
Nous nous sommes lavés
Vous vous êtes lavés
Ils se sont lavés
souvenir nl
Je me suis souvenu
Tu t’es souvenu
Il s’est souvenu
Nous nous sommes souvenus
Vous vous êtes souvenus
Ils se sont souvenus
demander nl
Je me suis demandé
Tu t’es demandé
Il s’est demandé
Nous nous sommes demandé
Vous vous êtes demandé
Ils se sont demandé

Opmerking: In tegenstelling tot andere werkwoorden die in de passé composé vervoegd worden met het hulpwerkwoord être, stemmen wederkerende werkwoorden niet altijd overeen met het onderwerp.
Elles se sont lavées. Ze hebben zichzelf gewassen.
Elles se sont parlé. Ze hebben elkaar gesproken.

Nog een ding! Als het werkwoord niet wederkerend is, moet het vervoegd worden met het hulpwerkwoord avoir.
Elle t’a blessé la main Ze heeft jouw hand verwond (werkwoord = blesser)
Elle s’est blessé la main Ze heeft haar hand verwond (werkwoord = se blesser)Still having difficulties with Les verbes pronominaux au passé composé (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Les verbes pronominaux au passé composé? Share it with us!