Les verbes pronominaux

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Les verbes pronominaux


Wederkerende werkwoorden worden gevormd met het wederkerend voornaamwoord se.
Se lever, se laver, se tromper, etc. opstaan, zich wassen, zich vergissen etc.

Het voornaamwoord se verandert mee met het onderwerp en komt voor het werkwoord.

je me lave (les cheveux)
nous nous lavons
tu te laves
vous vous lavez
il / elle / on se lave
ils / elles se lavent

Opmerking :
•  Wederkerende werkwoorden worden vaak gebruikt voor dagelijkse activiteiten en beschrijven handelingen die men met zichzelf ‘doet’:
Charles se lève à 7 heures, il se douche et se brosse les dents. Charles staat om 7 uur op, doucht zich en poetst zijn tanden.

•  In de ontkennende vorm blijft het wederkerend voornaamwoord voor het werkwoord staan.
Je ne me lave pas souvent. Ik was me niet vaak.
Tu ne te trompes jamais. Jij vergist je nooit.


Still having difficulties with Les verbes pronominaux (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Les verbes pronominaux? Share it with us!