Les verbes en -yer au présent

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Les verbes en -yer au présent

In de tegenwoordige tijden worden werkwoorden eindigend op -yer, zoals payer (betalen), ennuyer (vervelen/irriteren) of nettoyer (schoonmaken), op dezelfde manier vervoegd als regelmatige werkwoorden uit de eerste groep (eindigend op -ER). Het enige verschil is dat de y een i wordt in de vormen voor je, tu, il/elle en ils/elles.

payer nl
Je paie
Tu paies
Il paie
Nous payons
Vous payez
Ils paient
ennuyer nl
J’ennuie
Tu ennuies
Il ennuie
Nous ennuyons
Vous ennuyez
Ils ennuient
nettoyer nl
Je nettoie
Tu nettoies
Il nettoie
Nous nettoyons
Vous nettoyez
Ils nettoient

Il pleut, on s’ennuie ! Het regent, we vervelen ons!

Merk op de werkwoorden eindigend op -ayer in de tegenwoordige tijd op twee verschillende manieren geschreven kunnen worden.
Je paye (ou je paie) en carte bleue. Ik betaal met een creditcard.
Il essaye (ou il essaie) d’apprendre le français. Hij probeert Frans te leren.


Still having difficulties with Les verbes en -yer au présent (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Les verbes en -yer au présent? Share it with us!