Les verbes en -yer au conditionnel présent

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Les verbes en -yer au conditionnel présent

Voor het vervoegen van werkwoorden eindigend op -YER, zoals payer (betalen), vervangen we -YER aan het eind door -IER en voegen dan de uitgangen -ais, -ais, ait,-ions, -iez, -aient toe. Hetzelfde geldt voor ennuyer (vervelen/irriteren), nettoyer (schoonmaken) etc.

essuyer nl
J’essuierais
Tu essuierais
Il essuierait
Nous essuierions
Vous essuieriez
Ils essuieraient
payer nl
Je paierais
Tu paierais
Il paierait
Nous paierions
Vous paieriez
Ils paieraient

Si tu voulais vraiment m’aider, tu essaierais de réparer mon ordinateur. Als je me echt wilde helpen, zou je proberen mijn computer te repareren.

Bij werkwoorden die eindigen op -AYER, zoals payer (betalen), balayer (vegen), essayer (proberen) etc., kunt u de -Y ook laten staan.
Je paierais ou Je payerais Ik zal betalen.
Nous balaierions ou Nous balayerions Wij zullen vegen.


Still having difficulties with Les verbes en -yer au conditionnel présent (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Les verbes en -yer au conditionnel présent? Share it with us!