Les verbes en -ir comme dormir au présent

Franse grammatica (see all)

Want to improve your French? Test our online French lessons for free!

Les verbes en -ir comme dormir au présent

Werkwoorden die eindigen op -ir, zoals dormir (slapen) en partir (vertrekken) worden in de tegenwoordige tijd als volgt vervoegd. Hetzelfde geldt voor sentir (ruiken/voelen), servir (serveren), sortir (uitgaan), mentir (liegen), se repentir (betreuren, spijt hebben), etc.

dormir nl
Je dors
Tu dors
Il dort
Nous dormons
Vous dormez
Ils dorment

Victor dort toute la journée. Victor slaapt de hele dag door.

Deze werkwoorden hebben 2 stammen. Voor de vormen je, tu en il/elle moet u de laatste medeklinker van de stam weghalen voordat u de uitgang toevoegt (partirpar-). Voor de vormen nous, vous en ils/elles blijft de laatste medeklinker staan (partirpart-).
partir → je pars, tu pars, il/elle part - nous partons, vous partez, ils/elles partent -vertrekken → ik vertrek, jij vertrekt, hij/zij vertrekt - wij vertrekken, jullie vertrekken, zij vertrekken
sortir → je sors, tu sors, il/elle sort - nous sortons, vous sortez, ils/elles sortent -uitgaan → ik ga uit, jij gaat uit, hij/zij gaat uit - wij gaan uit, jullie gaan uit, zij gaan uit
mentir → je mens, tu mens, il/elle ment - nous mentons, vous mentez, ils/elles mentent -liegen → ik lieg, jij liegt, hij/zij liegt - wij liegen, jullie liegen, zij liegen


Still having difficulties with Les verbes en -ir comme dormir au présent? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Les verbes en -ir comme dormir au présent? Share it with us!