Les verbes en -er à l’impératif

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Les verbes en -er à l’impératif

Bij de werkwoorden uit de eerste groep (eindigend op -er) halen we in de tweede persoon enkelvoud de -s op het eind weg. Aller (gaan) volgt dezelfde regel.

manger nl
Mange
Mangeons
Mangez
écouter nl
Écoute
Écoutons
Écoutez
aller nl
Va
Allons
Allez

Appelle ta mère ! Bel je moeder!

Opmerking: Bij het gebruik van de voornaamwoorden en en y met de gebiedende wijs in de tweede persoon blijft de -s op het eind behouden om een verbinding te maken.
Parle moins fort ! Parles-en à Victor ! Praat zachter! Praat er met Victor over!
Pense à mon argent ! Penses-y ! Denk aan mijn geld! Denk er aan!Still having difficulties with Les verbes en -er à l’impératif (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Les verbes en -er à l’impératif? Share it with us!