Les verbes en -eler ou -eter au présent

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Les verbes en -eler ou -eter au présent

In de tegenwoordige tijd worden de meeste werkwoorden die eindigen op -eler of -eter, zoals appeler (bellen) en jeter (gooien) op dezelfde manier vervoegd als regelmatige werkwoorden uit de eerste groep (eindigend op -ER). Het belangrijke verschil is dat de medeklinker (l of t) wordt verdubbeld in de vormen je, tu, il/elle en ils/elles. Andere werkwoorden waarvoor dezelfde regel geldt: épeler (spellen), renouveler (vernieuwen), etc.

appeler nl
J’appelle
Tu appelles
Il appelle
Nous appelons
Vous appelez
Ils appellent
jeter nl
Je jette
Tu jettes
Il jette
Nous jetons
Vous jetez
Ils jettent

Je m’appelle Victor Hugo ! Et vous, Victor, comment vous appelez-vous ?
Ik heet Victor Hugo! En u Victor, hoe heet u?


Still having difficulties with Les verbes en -eler ou -eter au présent (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Les verbes en -eler ou -eter au présent? Share it with us!