Les verbes en -eler ou -eter au futur

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Les verbes en -eler ou -eter au futur

In de onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd kunnen werkwoorden die eindigen op -eler (zoals épeler, ‘spellen’) of -eter (zoals feuilleter, ‘bladeren’) op twee verschillende manieren worden vervoegd:
épeler nl
J’épèlerai
Tu épèleras
Il épèlera
Nous épèlerons
Vous épèlerez
Ils épèleront
épeler nl
J’épellerai
Tu épelleras
Il épellera
Nous épellerons
Vous épellerez
Ils épelleront

feuilleter nl
Je feuillèterai
Tu feuillèteras
Il feuillètera
Nous feuillèterons
Vous feuillèterez
Ils feuillèteront
feuilleter nl
Je feuilletterai
Tu feuilletteras
Il feuillettera
Nous feuilletterons
Vous feuilletterez
Ils feuilletteront

Je feuillèterai/feuilletterai cette revue plus tard. Ik zal later door dit tijdschrift bladeren

Opmerking: de spelling met de dubbele medeklinker (-elle of -ette) is de traditionele spelling. de spelling met een accent grave (-èle of -ète) is de nieuwere versie. Beide zijn even correct.

Uitzonderingen:
•  De werkwoorden appeler, ‘bellen’, en jeter, ‘gooien’ (en daarvan afgeleide werkwoorden, zoals rappeler, ‘herinneren’ of ‘terugbellen’) worden alleen vervoegd met een dubbele medeklinker (elle of ette).
•  De werkwoorden geler, ‘vriezen’, en acheter, ‘kopen’ (en daarvan afgeleide werkwoorden, zoals racheter, ‘terugkopen’) worden alleen vervoegd met een accent grave (èle of ète).
Still having difficulties with Les verbes en -eler ou -eter au futur (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Les verbes en -eler ou -eter au futur? Share it with us!