Les verbes appeler, jeter au présent

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Les verbes appeler, jeter au présent

In de tegenwoordige tijd worden appeler, jeter en vergelijkbare werkwoorden (interpeler, projeter etc.) vervoegd zoals de werkwoorden uit de 1e groep (-er), maar krijgen een dubbele medeklinker (-elle of -ette) voor je, tu, il/elle, ils/elles.
appeler nl
J’appelle
Tu appelles
Il appelle
Nous appelons
Vous appelez
Ils appellent
jeter nl
Je jette
Tu jettes
Il jette
Nous jetons
Vous jetez
Ils jettent
Comment t’appelles-tu ? Hoe heet je?
Où jettent-ils leurs déchets ? Waar gooien zij hun afval weg?Still having difficulties with Les verbes appeler, jeter au présent (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Les verbes appeler, jeter au présent? Share it with us!