Les verbes appeler, jeter au futur

Franse grammatica (see all)

Want to improve your French? Test our online French lessons for free!

Les verbes appeler, jeter au futur

In de onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd worden de werkwoorden appeler, jeter en vergelijkbare werkwoorden (interpeler, projeter etc.) vervoegd zoals de werkwoorden uit de 1e groep (-er), maar krijgen een dubbele medeklinker (-elle of -ette) in elke persoon.
appeler nl
J’appellerai
Tu appelleras
Il appellera
Nous appellerons
Vous appellerez
Ils appelleront
jeter nl
Je jetterai
Tu jetteras
Il jettera
Nous jetterons
Vous jetterez
Ils jetteront
Comment appellera-t-il son enfant ? Hoe zal hij zijn kind noemen?Still having difficulties with Les verbes appeler, jeter au futur? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Les verbes appeler, jeter au futur? Share it with us!