Les sons « ou », « u » et « o »

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Les sons « ou », « u » et « o »

•  De letter u wordt uitgesproken als (in fonetisch schrift [y]). Luister naar de volgende woorden en herhaal ze als u wilt.
Tu jij
Des lunettes bril
Salut Dag

Opmerking: Het voltooid deelwoord van avoir, eu, wordt uitgesproken als de letter u.
J’ai eu Ik heb gehad

•  De letters ou worden uitgesproken als . Deze uitspraak wordt weergegeven met het IPA-symbool [ u ] en kan geschreven worden als ou, où, oû, aoû, oux, oug, oue etc.
Ouvrir la bouche open de mond
Doux zacht, aardig
Cter kosten

•  De klank [o] wordt uitgesproken als en kan geschreven worden als o, ot, eau, au en aux.
De l’eau wat water
Allô ? hallo?
Au boulot ! aan het werk!

•  Luister aandachtig naar het verschil tussen de volgende drie klanken:
Vu gezien
Vous u/jullie
Vos uw/die van jullie

Opmerking: Er is ook een open ‘o’-klank [ɔ]. Bijvoorbeeld: le sport of formidable .

Still having difficulties with Les sons « ou », « u » et « o » (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Les sons « ou », « u » et « o »? Share it with us!