Les pronoms toniques

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Les pronoms toniques

Pronoms toniques worden ook ‘scheidende’ of ‘benadrukte’ voornaamwoorden genoemd.


enkelvoud
meervoud
1e persoon c’est moi c’est nous
2e persoon c’est toi c’est vous
3e persoon c’est lui / elle ce sont eux / elles


Ze worden voornamelijk op deze twee manieren gebruikt:

•  Na c’est:
- Qui est la plus belle ? - C’est moi ! -Wie is de mooiste? -Dat ben ik!

•  Voor pronoms sujets (‘voornaamwoorden voor het onderwerp’ zoals je, tu, il, etc), om het onderwerp te benadrukken:
Marcel est très sympa, mais toi, tu es ennuyeux. Marcel is heel aardig, maar jij, jij bent vervelend.
Ils sont français, mais vous, vous êtes belges. Zij zijn Fransen, maar jullie, jullie zijn Belgen.

We kunnen ze ook gebruiken na bepaalde werkwoorden die het voorzetsel à krijgen.
Je tiens beaucoup à elles Ik geef veel om hen.
Tu ne penses jamais à moi Je denkt nooit aan mij.Still having difficulties with Les pronoms toniques (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Les pronoms toniques? Share it with us!