Les pronoms démonstratifs

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Les pronoms démonstratifs

Aanwijzend voornaamwoorden vervangen zelfstandig naamwoorden die even daarvoor genoemd zij, zoals ‘deze’, ‘die’, ‘dit’ en ‘dat’. Ze moeten overeenstemmen in geslacht en getal.

Masculin
Féminin
Singulier
celui
celle
Pluriel
ceux
celles
- J’adore la barbe de Victor. - Oui, mais moi je préfère celle de Marcel. -Ik vind Victors baard mooi. -Ja, maar ik geef de voorkeur aan die van Marcel. (celle = la barbe, vrouwelijk enkelvoud)
De tous les livres que j’ai lus, ceux de Victor sont mes préférés. Van alle boeken die ik gelezen heb, zijn die van Victor mijn favorieten. (ceux = les livres, mannelijk meervoud)

We voegen de achtervoegsel -ci en -là toe om een specifiek iets of iemand aan te duiden.

Masculin
Féminin
Singulier
celui-ci, celui-là
celle-ci, celle-là
Pluriel
ceux-ci, ceux-là
celles-ci, celles-là
- Ces chaussures sont magnifiques! - Moi, je préfère celles-là. -Deze schoenen zijn fantastische! -Ik vind die mooier. (celles-là = die andere schoenen daar, niet hier)

-Ci verwijst naar iets dichtbij, -là verwijst naar iets anders dat zich verder weg bevindt.
- Je voudrais une baguette s’il vous plaît. -Ik wil graag een stokbrood.
- Celle-ci ? -Deze?
- Non, celle-là, elle est moins cuite. -Nee, die daar. Die is minder hardgebakken.

Opmerking: enkelvoudige aanwijzend voornaamwoorden (celui, celle etc.) worden altijd gevolgd door een bijvoegsel (celui que, celle qui, ceux de, etc.) Samengestelde aanwijzend voornaamwoorden (celui-ci, celle-là, etc.) worden niet gevolgd door een bijvoegsel.
- Quelle bouteille veux-tu ? -Welke fles wil je?
- Celle que tu as dans la main / Celle de Victor / Celle-ci / Celle-là. -Die je in je hand hebt/Die van Victor/Deze/Die.


Still having difficulties with Les pronoms démonstratifs (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Les pronoms démonstratifs? Share it with us!