Les pronoms cod : me, te, le...

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Les pronoms COD : me, te, le...


COD (complement d’objet direct) of lijdend voornaamwoorden vervangen zelfstandig naamwoorden (een persoon, plaats of voorwerp) als er geen voorzetsel na het werkwoord komt. Ze worden gebruikt met werkwoorden als aimer, voir, connaître, appeler, entendre, écouter, vouloir, etc.
Tu m’aimes Victor ? Bien sûr que je t’aime. Houd je van me Victor? Natuurlijk houd ik van je.
J’appelle mes parents je les appelle. Ik bel mijn ouders. Ik bel hen.

Hier zijn de COD-voornaamwoorden (complement d’objet direct):

Enkelvoud
Meervoud
1e persoon
tu me connais / tu m’aimes
il nous regarde
2e persoon
je te vois / je t’aime
elle vous quitte
3e persoon
il le sait / il la cherche / il l’aime
je les entends

Opmerkingen:
•  De COD-voornaamwoorden worden in het algemeen voor het werkwoord geplaatst.
Je vois un éléphant je le vois. Ik zie een olifant Ik zie hem.

•  De COD of lijdend voornaamwoorden kunnen ook uitdrukkingen vervangen waarin een werkwoord gebruikt wordt.
Je te demande de venir Je te le demande. Ik vraag je te komen Ik vraag het je.
Je ne sais pas si elle viendra Je ne le sais pas. Ik weet niet of zij komt Ik weet het niet.


- Tu m’aimes, Victor ? - Bien sûr que je t’aime.

Still having difficulties with Les pronoms cod : me, te, le... (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Les pronoms cod : me, te, le...? Share it with us!