Les prépositions devant les pays 1/2

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Les prépositions devant les pays 1/2

Als we het hebben over een land waarin we ons bevinden of waar we naartoe gaan, dan gebruiken we de volgende voorzetsels::

Land Voorzetsel
(eindigend op e)
je suis...
ik ben (in)...
je vais...
ik ga (naar)...
etc.
en
France
Frankrijk
Corse
Corsica
Suisse
Zwitserland
Algérie
Algerije
j’habite...
ik woon (in)...
je reste...
ik verblijf (in)...
etc.
au
Sénégal
Senegal
Canada
Canada
Maroc
Marokko

+ klinker
je pars...
ik vertrek (naar)...
je voyage...
ik reis (naar)...
(...)
en
Iran
Iran
Irak
Irak
Islande
IJsland

♀♀
♂♂
je suis allé...
ik ben gegaan (naar)...
j’ai été...
ik ben geweest (in)...
(...)
aux
États-Unis
de Verenigde Staten
Pays-Bas
Nederland
Canaries
de Canarische Eilanden


Opmerking: met steden en eilanden gebruiken we doorgaans het voorzetsel à (voor eilandnamen in het meervoud gebruiken we aux).
J’habite en Allemagne, à Berlin. Ik woon in Duitsland, in Berlin.
Victor voudrait partir aux États-Unis, à New-York. Victor wil graag naar de Verenigde Staten, naar New York.
Je suis allé à Cuba. Ik ben naar Cuba geweest.
Still having difficulties with Les prépositions devant les pays 1/2 (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Les prépositions devant les pays 1/2? Share it with us!