Les pluriels en « x »

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Les pluriels en « x »

Bij zelfstandig naamwoorden en bijvoeglijk naamwoorden die eindigen op -eau, -au, -eu voegen we een -x toe voor de meervoudsvorm.

enkelvoud
meervoud
mon beau château (mijn mooie kasteel)
mes beaux châteaux
un noyau de cerise (een kersenpit)
des noyaux de cerise
un jeu nouveau (een nieuw spel)
des jeux nouveaux

Uitzonderingen: De zelfstandig naamwoorden pneu (band) en landau (kinderwagen) en het bijvoeglijk naamwoord bleu (blauw) krijgen allemaal een –s in het meervoud.
un landau bleu (een blauwe kinderwagen)
des landaus bleus

Bij zelfstandig naamwoorden en bijvoeglijk naamwoorden die eindigen op -al voegen we -aux toe voor de meervoudsvorm.

enkelvoud
meervoud
un cheval génial (een geweldig paard)
des chevaux géniaux
un journal original (een originele krant)
des journaux originaux

Uitzonderingen: Zelfstandig naamwoorden als carnaval (carnaval), festival (festival), chacal (jakhals), récital (recital) en de bijvoeglijk naamwoorden fatal (fataal), banal (banaal), natal (inheems, geboorte-), naval (zee-, marine-) krijgen allemaal een -s in het meervoud.
un festival naval (een marinefestival)
des festivals navals
un beau récital (een mooi recital)
de beaux récitals

De woorden hibou (uil), caillou (kiezelsteen), chou (kool), bijou (sieraad), genou (knie), joujou (speeltje), pou (luis) krijgen een -x in het meervoud. Andere woorden die eindigen op ou krijgen een -s in het meervoud.
un hibou (een uil)
des hiboux
un caillou (een kiezelsteen)
des cailloux
un fou (een dwaas)
des fous


Still having difficulties with Les pluriels en « x » (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Les pluriels en « x »? Share it with us!