Les nombres ordinaux

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Les nombres ordinaux


Bij rangtelwoorden vanaf 2e voegen we ième toe aan de spelling van het hoofdtelwoord.
1 premier/première eerste
2 deuxième tweede
3 troisième derde
4 quatrième vierde
5 cinquième vijfde
6 sixième zesde
7 septième zevende
8 huitième achtste
9 neuvième negende
10 dixième tiende

Voorbeelden:
Adèle est la cinquième enfant de Victor Hugo. Adèle is het vijfde kind van Victor Hugo.
Marcel est sorti deux centième de sa promotion. Marcel is als tweehonderdste van zijn jaargang afgestudeerd.

Bij getallen groter dan vingt et un (21) en eindigend op 1 doen we het volgende:
21 vingt et unième eenentwintigste; 31 trente et unième eenendertigste
1001 mille et unième duizendeneerste
101 cent unième honderdeneerste; 201 deux-cent unième tweehonderdeneerste

Opmerking:
•  De volgende spelling:
treize treizième, quinze quinzième (we halen de laatste e weg voor we ième toevoegen)
cinquième, trente-cinquième (we voegen een u toe na cinq)
neuvième, soixante-neuvième (bij neuf verandert de f in een v)

•  De woorden deuxième (afgekort tot 2e) en second (afgekort tot 2nd) zijn beide goed.
•  De afkortingen 3e en 3ème (of 14e en 14ème, etc) zijn beide goed.

Still having difficulties with Les nombres ordinaux (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Les nombres ordinaux? Share it with us!