Les liaisons dangereuses

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Les liaisons dangereuses

Het Frans vereist een verbinding als twee woorden worden uitgesproken zonder pauze ertussen en als het tweede woord begint met een klinker of een stomme h.
vous achetez (u koopt, jullie kopen), elle les aime (ze houden van hen), vous en avez (u hebt ervan) (persoonlijk voornaamwoord + werkwoord; persoonlijk voornaamwoord + persoonlijk voornaamwoord)
un homme (een man)​, les anciens étudiants ​ (de oud-studenten) (lidwoord + zelfstandig naamwoord; lidwoord + bijvoeglijk naamwoord, bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord)
trop important ​ (te belangrijk), bien assez tôt (vroeg genoeg) (bijwoord + bijvoeglijk naamwoord of bijwoord+ bijwoord)
Vient-elle ? (Komt ze?) (werkwoord + onderwerp in geval van inversie)

Een verbinding is hier niet toegestaan omdat er een pauze is tussen de woorden.
Jules et Isabelle ​ (na et)
Mes chats ont tout mangé ​ (mijn katten hebben alles opgegeten), Bertrand est parti (Bertrand is vertrokken)​ (zelfstandig naamwoord + werkwoord)
Ont-ils aimé le film ? ​ (Vonden ze de film mooi?) (persoonlijk voornaamwoord + werkwoord in geval van inversie)
Les haricots verts ​ (groene bonen) (voor een aangeblazen h)

In andere gevallen kunt u zelf kiezen of u wel of geen verbinding maakt. (U kunt de woorden met of zonder pauze uitspreken).
je suis étudiant ​ of (Ik ben student) (werkwoord + complement)
des prix élevés of (hoge prijzen) (zelfstandig naamwoord + bijvoeglijk naamwoord)

Opmerking:
•  In gevallen waarin u kunt kiezen of u wel of geen verbinding gebruikt, wordt de stijl formeler als u verbinding maakt.
•  De uitspraak van sommige letters verandert als er verbinding wordt gemaakt:
d wordt t un grand enfant (uitgesproken un [grantenfant]) ​ (een groot kind)
f wordt v neuf heures (uitgesproken [neuveheure]) ​ negen uur
s en x worden z de beaux yeux (uitgesproken de [beauzyeux]) ​ (mooie ogen)
ein, ain worden eine, aine un lointain ami (uitgesproken [un lointaine ami]) ​ (een verre vriend)Still having difficulties with Les liaisons dangereuses (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Les liaisons dangereuses ? Share it with us!