Les expression de temps avec que : indicatif ou subjonctif ?

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Les expression de temps avec que : indicatif ou subjonctif ?

Opmerking: Veel uitdrukkingen met que worden gevolgd door de aanvoegende wijs, waaronder: quoique, bien que, encore que, afin que etc.
Je suis contente de te voir bien que tu sois en retard. Ik ben blij je te zien, ook al ben je te laat.
Je te le dis afin que tu t’en souviennes. Ik zeg het je opdat je je het herinnert.

Merk op dat uitdrukkingen van tijd met que altijd gevolgd worden door de indicatif.
Elle a téléphoné pendant que j’étais sortie. Ze heeft gebeld terwijl ik weg was.
Après que tu es parti, je me suis ennuyé. Nadat jij vetrokken was, heb ik me verveeld.
Il va faire la vaisselle une fois qu’il aura fini de faire le ménage. Hij zal de afwas doen als hij klaar is met schoonmaken.

Let op deze uitzonderlijke uitzonderingen! Avant que, jusqu’à ce que en en attendant que worden gevolgd door de aanvoegende wijs.
Je vais lui présenter mes excuses avant qu’il ne me fasse des reproches. Ik ga hem mijn excuses aanbieden voordat hij met verwijten maakt.
J’attendrai jusqu’à ce que tu sois parti. Ik zal wachten totdat je vertrokken bent.Still having difficulties with Les expression de temps avec que : indicatif ou subjonctif ? (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Les expression de temps avec que : indicatif ou subjonctif ?? Share it with us!