Les articles partitifs

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Les articles partitifs

Er zijn vier delend lidwoorden in het Frans: du, de la, de l’ en des, die gebruikt worden om niet-gespecificeerde hoeveelheden aan te geven. Ze komen overeen met ‘wat’ of ‘een beetje’, die in het Nederlands meestal weggelaten worden. De keuze voor het delend lidwoord hang af van het geslacht, het getal en de eerste letter van het zelfstandig naamwoord dat er op volgt.
- Qu’est-ce que vous voulez manger ? - Du poulet et de la salade.
-Wat wil je eten? -(Wat) kip en (wat) salade, alsjeblieft.
Aujourd’hui, il y a de la pluie et du soleil.
Vandaag is er wat regen en een beetje zon.

Zelfstandig naamwoord
Lidwoord

DU
Vous voulez du café ? Wilt u koffie?

DE LA
Tu peux acheter de la viande ? Kun je wat vlees kopen?

Woord dat begint met een klinker
of een stomme h
DE L’
Tu as de l’huile d’olive ? Heb je olijfolie?

DES
Vous voulez des légumes ? Willen jullie groenten?


Opmerking: In de ontkennende vorm vervangen we du, de la, des door de (of d’).
Je ne veux pas de café. Ik wil geen koffie.
Nous ne voulons pas de légumes. We willen geen groenten.
Still having difficulties with Les articles partitifs (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Les articles partitifs? Share it with us!