Les adverbes en -ment

Franse grammatica (see all)

Want to improve your French? Test our online French lessons for free!

Les adverbes en -ment

Bijwoorden eindigend op -ment worden gevormd op basis van het bijvoeglijk naamwoord:

•  het vrouwelijke bijvoeglijk naamwoord + -ment (als het bijvoeglijk naamwoord op e of een medeklinker eindigt).
bijvoeglijk naamwoord
vrouwelijk bijvoeglijk naamwoord + -ment
bijwoord van wijze
général (algemeen)
générale + ment
généralement (in het algemeen)
difficile (moeilijk)
difficile + ment
difficilement (met moeite)

Elle est rapide. Ze is snel. → Elle mange rapidement. Ze eet snel.
Elle est lente. Ze is langzaamIl berce lentement le bébé. Hij wiegt de baby langzaam.

•  het mannelijke bijvoeglijk naamwoord + -ment (als het bijvoeglijk naamwoord op i, u of é eindigt).
vrai waar → vraiment echt
poli beleefd → poliment beleefd
exagéré overdreven, excessief → exagérement overdreven, excessief
absolu absoluut → absolument absoluut, helemaal

•  Bijvoeglijk naamwoorden eindigend op -ent en -ant worden emment en amment.
violent gewelddadig → violemment gewelddadig
méchant gemeen → méchamment gemeen
patient geduldig → patiemment geduldig

Opmerking: -emment en -amment worden op dezelfde manier uitgesproken:
patiemment geduldig
fréquemment regelmatig

Speciale gevallen: Zoals altijd zijn er uitzonderingen op de regel! Dit zijn de meest voorkomende:
gentil aardig → gentiment aardig
bref kort → brièvement kort
impuni ongestraft → impunément ongestraft
précipité overhaast → précipitamment overhaast


Still having difficulties with Les adverbes en -ment? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Les adverbes en -ment? Share it with us!