Les adverbes en -ment

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Les adverbes en -ment

Bijwoorden eindigend op -ment worden gevormd op basis van het bijvoeglijk naamwoord:

•  het vrouwelijke bijvoeglijk naamwoord + -ment (als het bijvoeglijk naamwoord op e of een medeklinker eindigt).
bijvoeglijk naamwoord
vrouwelijk bijvoeglijk naamwoord + -ment
bijwoord van wijze
général (algemeen)
générale + ment
généralement (in het algemeen)
difficile (moeilijk)
difficile + ment
difficilement (met moeite)

Elle est rapide. Ze is snel. Elle mange rapidement. Ze eet snel.
Elle est lente. Ze is langzaam Il berce lentement le bébé. Hij wiegt de baby langzaam.

•  het mannelijke bijvoeglijk naamwoord + -ment (als het bijvoeglijk naamwoord op i, u of é eindigt).
vrai waar vraiment echt
poli beleefd poliment beleefd
exagéré overdreven, excessief exagérement overdreven, excessief
absolu absoluut absolument absoluut, helemaal

•  Bijvoeglijk naamwoorden eindigend op -ent en -ant worden emment en amment.
violent gewelddadig violemment gewelddadig
méchant gemeen méchamment gemeen
patient geduldig patiemment geduldig

Opmerking: -emment en -amment worden op dezelfde manier uitgesproken:
patiemment geduldig
fréquemment regelmatig

Speciale gevallen: Zoals altijd zijn er uitzonderingen op de regel! Dit zijn de meest voorkomende:
gentil aardig gentiment aardig
bref kort brièvement kort
impuni ongestraft impunément ongestraft
précipité overhaast précipitamment overhaast


Still having difficulties with Les adverbes en -ment (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Les adverbes en -ment? Share it with us!