Les adjectifs irréguliers au masculin

Franse grammatica (see all)

Want to improve your French? Test our online French lessons for free!

Les adjectifs irréguliers au masculin

De bijvoeglijk naamwoorden vieux, nouveau en beau veranderen hun mannelijke vorm enkelvoud als ze gevold worden door een zelfstandig naamwoord dat begint met een klinker of een stomme ‘h’. Dat maakt de uitspraak gemakkelijker.

Un vieux chien → Un vieil homme → Deux vieux hommes. Een oude hond → Een oude man → Twee oude mannen.
Un nouveau bateau → Un nouvel ami → Trois nouveaux amis. Een nieuwe boot → Een nieuwe vriend → Drie nieuwe vrienden.
Un beau garçon → Un bel arbre. → Deux beaux arbres. Een mooie jongen → Een mooie boom → Twee mooie bomen.

De mannelijke vormen (vieil, nouvel en bel) worden op dezelfde manier uitgesproken als de vrouwelijke vormen (vieille, nouvelle en belle).

Still having difficulties with Les adjectifs irréguliers au masculin? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Les adjectifs irréguliers au masculin? Share it with us!