Les 3 valeurs du « on »

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Les 3 valeurs du « on »


Het onbepaald voornaamwoord on wordt op verschillende manieren gebruikt.

On en nous hebben dezelfde betekenis in gesproken Frans:
On a bien rigolé. Wij hebben goed gelachen.
On a faim ! Wij hebben trek!
On s’aime. Wij houden van elkaar.

Het kan algemene zaken beschrijven, mensen in het algemeen of een onbepaald persoon (in het Nederlands wordt hier ‘men’ of je voor gebruikt):
Au Mexique, on mange des tacos, et en France on boit du vin. In Mexico eet men taco’s en in Frankrijk drinkt men wijn.
On ne peut pas comparer Londres et Paris. Je kunt Londen en Parijs niet met elkaar vergelijken.

Het kan gebruikt worden om een onbepaald persoon te beschrijven op een passieve manier (in het Nederlands kan men hiervoor ‘iemand’ gebruiken)
On m’a volé mon portable. = Quelqu’un a volé mon portable. Mijn telefoon is gestolen/ Iemand heeft mijn telefoon gestolen.
On m’a enlevé trois dents. Er zijn drie tanden bij mij getrokken.
On a faim ! On a faim ! On a faim !...

Still having difficulties with Les 3 valeurs du « on » (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Les 3 valeurs du « on »? Share it with us!