Le verbe croître au présent

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Le verbe croître au présent

Het werkwoord croître (groeien) wordt in de onvoltooid tegenwoordige tijd op de volgende manier vervoegd. Hetzelfde geldt voor de afgeleide werkwoorden décroître (afnemen), recroître(opnieuw groeien) en accroître (toenemen).

croître nl
Je croîs
Tu croîs
Il croît
Nous croissons
Vous croissez
Ils croissent
accroître nl
J’accrois
Tu accrois
Il accroit
Nous accroissons
Vous accroissez
Ils accroissent

L’AIGF accroît chaque année ses pertes financières. De financiële verliezen van de AIGF nemen elk jaar toe.

Croître heeft een accent circonflexe op de i in de vormen voor je/tu/il (je cro_î_s, tu croîs, il croît; ik groei, jij groeit, hij groeit) om verwarring te voorkomen met het werkwoord croire (geloven)(je crois, tu crois, il croit; ik geloof, jij gelooft, hij gelooft).

Still having difficulties with Le verbe croître au présent (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Le verbe croître au présent? Share it with us!