Le verbe appeler au conditionnel présent

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Le verbe appeler au conditionnel présent

Werkwoorden die eindigen op -ELER, zoals appeler (bellen), worden in de onvoltooid verleden toekomende tijd op dezelfde manier vervoegd als de regelmatige werkwoorden uit de eerste groep, met als verschil dat de l verdubbelt voor alle personen. Hetzelfde geldt voor épeler (spellen), renouveler (vernieuwen) etc.

appeler nl
J’appellerais
Tu appellerais
Il appellerait
Nous appellerions
Vous appelleriez
Ils appelleraient

Tu ne t’appellerais pas Victor par hasard ? Je heet toch niet toevallig Victor?


Still having difficulties with Le verbe appeler au conditionnel présent (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Le verbe appeler au conditionnel présent? Share it with us!