Le pronom « en »

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Le pronom « en »


En wordt gebruikt:

•  voor het vervangen van een zelfstandig naamwoord dat volgt op du, de la, de l’, des of een hoeveelheid (zoals un, deux, un peu de, beaucoup de, etc.)
- Vous voulez du café ? - Oui, j’en veux. -Wilt u koffie? -Ja, dat wil ik wel.
- Vous avez des enfants ? - Oui, nous en avons deux. -Hebben jullie kinderen? -Ja, we hebben er twee.

•  met werkwoorden die gevolgd worden door het voorzetsel de: venir de (komen van), sortir de (uitgaan), se souvenir de (zich herinneren), parler de (praten over), rêver de (dromen van), etc.
Tu penses quoi de ce film ? Tu en penses quoi ? Wat vind je van deze film? Wat vind je er van?
- Vous venez du marché ? - Oui, j’en viens. -Komt u van de markt? -Ja, daar kom ik vandaan.
- Tu te souviens de cette histoire  ? - Ah non, je ne m’en souviens pas. -Herinner je je dat verhaal? -Nee, ik herinner het me niet.

Het voornaamwoord en wordt vlak voor het werkwoord geplaatst.
- Tu manges souvent de la moutarde ? - Oui, j’en mange tous les jours. -Eet je vaak mosterd? --Ja, ik eet het elke dag.

Hieronder volgen enkele veelgebruikte uitdrukkingen met en:
Je m’en vais. Ik ga er vandoor.
J’en ai marre. Ik heb er genoeg van.
Je n’en peux plus. Ik kan er niet meer tegen.
Ne t’en fais pas. Maak je er geen zorgen over.


Tu en penses quoi ?

Still having difficulties with Le pronom « en » (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Le pronom « en »? Share it with us!