Le présent progressif : être en train de

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Le présent progressif : être en train de

De uitdrukking être en train de + infinitief van het werkwoord wordt gebruikt voor het benadrukken van handelingen in uitvoering, vergelijkbaar met ‘aan het ... zijn’ in het Nederlands. Deze constructies gebruiken een vervoegde vorm van het werkwoord être (in de onvoltooid tegenwoordige tijd) + en train de + infinitief van het werkwoord conjugaison.
Je suis en train de manger. conjugaison Ik ben aan het eten.
Solange est en train de dormir. conjugaison Solange is aan het slapen.

In tegenstelling tot de gewone onvoltooid tegenwoordige tijd, die soms gebruikt wordt voor handelingen in uitvoering, beschrijft être en train de nooit een regelmatige handeling of gewoonte.
Je mange = je suis en train de manger Ik ben aan het eten (deze handeling is nog gaande: we kunnen de onvoltooid tegenwoordige tijd of en train de gebruiken)
Je mange tous les jours au restaurant Ik eet elke dag in een restaurant (dit is een gewoonte: we kunnen en train de niet gebruiken)

Opmerking: De uitdrukking en train de heeft niets met treinen te maken!
Je suis en train de voyager. Ik ben aan het reizen.
Je voyage en train. Ik reis per trein/Ik ben per trein aan het reizen.


Still having difficulties with Le présent progressif : être en train de (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Le présent progressif : être en train de? Share it with us!