Le plus-que-parfait

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Le plus-que-parfait

De plus-que-parfait is een samengestelde tijd. Deze wordt gevormd met een hulpwerkwoord (de onvoltooid verleden tijd van être of avoir) plus het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord.
Victor n’avait pas dormi. conjugaison Victor had niet geslapen.
Muriel et Marcel étaient arrivés en avance. conjugaison Muriel en Marcel waren vroeg aangekomen.De plus-que-parfait is het equivalent van de voltooid verleden tijd in het Nederlands (‘waren/hadden + voltooid deelwoord’). We gebruiken deze tijd:
•  Voor handelingen in het verleden die voltooid zijn (onomkeerbaar)
Nous avions parlé de notre mission pour l’AIGF. conjugaison We hadden gesproken over onze opdracht voor de AIGF.
Muriel avait travaillé toute la nuit. conjugaison Muriel had de hele nacht gewerkt.

•  Voor handelingen die plaatsvinden voor andere handelingen in het verleden (waarvoor de passé composé, de onvoltooid verleden tijd of de passé simple gebruikt wordt)
Quand je me suis réveillée, Victor était déjà parti travailler. conjugaison Toen ik wakker werd, was Victor al vertrokken.
Le jardin était inondé, il avait plu pendant une semaine. conjugaison De tuin was overstroomd, het had een week lang geregend.

•  Voor hypothetische situaties in het verleden, bij het uitdrukken van wensen in het verleden.
Si j’avais eu une voiture, je serais allé beaucoup plus vite. Als ik een auto had gehad, zou ik veel sneller gegaan zijn. conjugaison
Nous aurions pris l’ascenseur s’il n’avait pas été en panne. We zouden de lift genomen hebben, als die niet kapot was geweest.conjugaison

Opmerking: Om de juiste volgorde van tijden te respecteren, gebruiken we de constructie Si + voltooid verleden tijd voltooid verleden toekomende tijd.Still having difficulties with Le plus-que-parfait (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Le plus-que-parfait? Share it with us!