Le pluriel des noms composés (2)

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Le pluriel des noms composés (2)

Ter herinnering: in samengestelde zelfstandig naamwoorden worden bijvoeglijk naamwoorden en zelfstandig naamwoorden die daar deel van uitmaken, in het meervoud geschreven.
mon grand-père mijn grootvader mes grands-pères mijn grootvader (bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord: beide in het meervoud)
un chirurgien-dentiste een kaakchirurg des chirurgiens-dentistes kaakchirurgen (zelfstandig naamwoord + zelfstandig naamwoord)

Maar als het samengestelde zelfstandig naamwoord bestaat uit twee zelfstandig naamwoorden die gescheiden worden door een voorzetsel (et, en, à etc.), dan wordt alleen het eerste van de twee in het meervoud geschreven.
un chef-d’œuvre een meesterwerk des chefs-d’œuvre meesterwerken
un arc-en-ciel een regenboog des arcs-en-ciel regenbogen
une pomme de terre een aardappel des pommes de terre aardappels

Sommige woorden die een samengesteld zelfstandig naamwoord vormen, worden met een meervoudsuitgang geschreven als ze fungeren als een zelfstandig naamwoord en zonder als ze fungeren als een werkwoord.
des porte-clés sleutelhangers (porte wordt zonder een -s geschreven omdat het van het werkwoord porter, ‘dragen’ komt)
des portes-fenêtres Franse ramen, Franse deuren (portes is de meervoudsvorm van het zelfstandig naamwoord dat ‘deur’ betekent)
des garde-manger voorraadkast (garde wordt geschreven zonder een -s omdat het van het werkwoord garder, ‘bewaren’ of ‘opslaan’ komt)
des gardes-malades ziekenverzorgers (gardes is de meervoudsvorm van het zelfstandig naamwoord dat ‘bewaker’ betekent)

Uitzonderingen:
•  De zelfstandig naamwoorden pot-au-feu (een stoofpot), tête-à-tête (een gesprek onder vier ogen) en coq-à-l’âne (van de hak op de tak) krijgen nooit een -s.
•  Latijnse woorden zijn ook onveranderlijk, bijvoorbeeld: des nota bene (opmerkingen, NB’s), des mea-culpa (schuldbekentenissen), des post-scriptum (naschriften).
Still having difficulties with Le pluriel des noms composés (2) (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Le pluriel des noms composés (2)? Share it with us!