Le passé composé : les verbes en -re avec un participe passé en -u

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Le passé composé : les verbes en -re avec un participe passé en -u


De werkwoorden rendre (teruggeven) en vendre (verkopen) hebben een voltooid deelwoord dat eindigt op -U. Dit wordt gevormd door -RE op het eind weg te halen en -U toe te voegen (rendre rendu, vendre vendu). Hetzelfde geldt voor: entendre (horen), attendre (wachten), répondre (antwoorden), perdre (verliezen), rompre (breken), vaincre (overwinnen) en descendre (naar beneden gaan). Ze worden in de passé composé op de volgende manier vervoegd:

entendre nl
J’ai entendu
Tu as entendu
Il a entendu
Nous avons entendu
Vous avez entendu
Ils ont entendu
battre nl
J’ai battu
Tu as battu
Il a battu
Nous avons battu
Vous avez battu
Ils ont battu
répondre nl
J’ai répondu
Tu as répondu
Il a répondu
Nous avons répondu
Vous avez répondu
Ils ont répondu
descendre nl
Je suis descendu
Tu es descendu
Il est descendu
Nous sommes descendus
Vous êtes descendus
Ils sont descendus

Je n’ai pas répondu au courriel de Gérard Therrien. Ik heb niet geantwoord op de e-mail van Gérard Therrien.


Still having difficulties with Le passé composé : les verbes en -re avec un participe passé en -u (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Le passé composé : les verbes en -re avec un participe passé en -u? Share it with us!