Le passé composé

Franse grammatica (see all)

Want to improve your French? Test our online French lessons for free!

Le passé composé


De passé composé (voltooid tegenwoordige tijd) wordt gebruikt om gebeurtenissen of handelingen in het verleden te beschrijven.
La semaine dernière, j’ai commencé à apprendre le français. conjugaison
Afgelopen week ben ik begonnen Frans te leren.

De passé composé wordt gevormd door de tegenwoordige tijd van être of avoir + het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord:
mangerj’ai mangé conjugaison eten → ik heb gegeten
dormirtu as dormi conjugaison slapen → jij hebt geslapen
tombernous sommes tombés conjugaison vallen → wij zijn gevallen
Hier volgen enkele voorbeelden voor het vormen van het voltooid deelwoord:

Werkwoorden eindigend op -ER
aller → il est allé hij is gegaan
tuer → il a tué hij heeft gedood
-u
vouloir → il a voulu hij heeft gewild
pouvoir → il a pu hij heeft gekund
voir → il a vu hij heeft gezien
venir → il est venu
-i
finir → il a fini hij heeft voltooid
sortir → il est sorti hij is uitgegaan
dormir → il a dormi hij heeft geslapen
overige
avoir → il a eu hij heeft gehad
dire → il a dit hij heeft gezegd
faire → il a fait hij heeft gedaan, hij heeft gemaakt
être → il a été hij is geweest


Still having difficulties with Le passé composé? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Le passé composé? Share it with us!