Le participe présent

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Le participe présent

Het participe présent (onvoltooid deelwoord) is een vorm van het werkwoord die een handeling beschrijft en overeen komt met de ‘-d’-vorm of ‘aan het’ in het Nederlands. Het is onveranderlijk en eindigt altijd op -ant.
Les personnes portant un chapeau sont priées de se présenter à l’accueil.Mensen die een hoed dragen, wordt verzocht zich bij de receptie te melden.

We gebruiken het vaak op dezelfde manier als een betrekkelijke bepaling die begint met qui (die).
Les personnes dansant sur la table sont mes amis = Les personnes qui dansent sur la table sont mes amis. De mensen die op de tafel dansen, zijn mijn vrienden.

Het onvoltooid deelwoord wordt gevormd door de radical (1e persoon meervoud of nous-vorm van de onvoltooid tegenwoordige tijd) + -ant.
Infinitief
Onvoltooid tegenwoordige tijd
Onvoltooid deelwoord
Arriver
nous arrivons
arrivant
Pouvoir
nous pouvons
pouvant
Finir
nous finissons
finissant

Enkele onregelmatige werkwoorden:
Avoir
ayant
Être
étant
Still having difficulties with Le participe présent (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Le participe présent? Share it with us!