Le participe passé

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Le participe passé

Het voltooid deelwoord wordt gevormd door de volgende uitgangen toe te voegen aan de stam van het werkwoord:
•  é voor werkwoorden eindigend op -er
•  i voor de meeste werkwoorden eindigend op -ir
•  u voor werkwoorden als attendre, boire, voir, lire etc.
•  it of is voor werkwoorden als écrire, dire, prendre etc.
Aimer, écouter Aimé, écouté gehouden van, geluisterd
Finir, dormir Fini, dormi voltooid, geslapen
Attendre, boire, voir, lire Attendu, bu, vu, lu gewacht, gedronken, gezien, gelezen
Écrire, dire, prendre Écrit, dit, pris geschreven, gezegd, genomen

Het voltooid deelwoord wordt gebruikt:
•  als bijvoeglijk naamwoord bij een zelfstandig naamwoord. Het moet met het zelfstandig naamwoord overeenstemmen in geslacht en getal: er komt een e achter in de vrouwelijke vorm, een s in het meervoud en es in het vrouwelijk meervoud.
Préférer un film préféré, une phrase préférée, des livres préférés een favoriete film, een favoriete zin, favoriete boeken.
Lire des livres lus, des histoires lues, un journal lu gelezen boeken, gelezen verhalen, een gelezen krant.

•  voor het vormen van samengestelde tijden (passé composé, plus-que-parfait, passif etc.) met de hulpwerkwoorden être en avoir.
Elle a fini la bouteille, ils ont fini la bouteille conjugaison Zij heeft de fles leeggedronken, zij hebben de fles leeggedronken (hulpwerkwoord avoir geen overeenstemming met het onderwerp)
Ils étaient venus, elles étaient venues conjugaison Zij waren gekomen, zij waren gekomen (être auxiliary overeenstemming met het onderwerp)Still having difficulties with Le participe passé (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Le participe passé? Share it with us!