Le gérondif

Franse grammatica (see all)

Want to improve your French? Test our online French lessons for free!

Le gérondif

De gérondif (het gerundium) wordt gevormd met en + het onvoltooid deelwoord. Het wordt gebruikt om aan te geven dat twee handelingen gelijktijdig plaatsvinden. Het heeft hetzelfde onderwerp als het hoofdwerkwoord.
Victor parle en dormant. Victor praat terwijl hij slaapt.
J’ai bu un café en t’attendant. Ik heb koffie gedronken terwijl ik op je wachtte.

Het gerundium wordt gevormd door de nous-vorm van het werkwoord in de tegenwoordige tijd als stam te gebruiken en daar -ant aan toe te voegen. Dit wordt voorafgegaan door het voorzetsel en.
chanter → nous chantons → en chantant zingen → we zingen → zingend
finir → nous finissons → en finissant voltooien → we voltooien → voltooiend
voir → nous voyons → en voyant zien → we zien → ziend
prendre → nous prenons → en prenant nemen → we nemen → nemend
boire → nous buvons → en buvant drinken → we drinken → drinkend

Opmerking: Er zijn drie werkwoorden die een onregelmatig onvoltooid deelwoord hebben: savoir → en sachant, être → en étant, avoir → en ayant
En étant motivé, on peut apprendre le français en quelques mois. Als je gemotiveerd bent, kun je in een paar maanden Frans leren.


Still having difficulties with Le gérondif? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Le gérondif? Share it with us!