Le gérondif

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Le gérondif

De gérondif (het gerundium) wordt gevormd met en + het onvoltooid deelwoord. Het wordt gebruikt om aan te geven dat twee handelingen gelijktijdig plaatsvinden. Het heeft hetzelfde onderwerp als het hoofdwerkwoord.
Victor parle en dormant. Victor praat terwijl hij slaapt.
J’ai bu un café en t’attendant. Ik heb koffie gedronken terwijl ik op je wachtte.

Het gerundium wordt gevormd door de nous-vorm van het werkwoord in de tegenwoordige tijd als stam te gebruiken en daar -ant aan toe te voegen. Dit wordt voorafgegaan door het voorzetsel en.
chanter nous chantons en chantant zingen we zingen zingend
finir nous finissons en finissant voltooien we voltooien voltooiend
voir nous voyons en voyant zien we zien ziend
prendre nous prenons en prenant nemen we nemen nemend
boire nous buvons en buvant drinken we drinken drinkend

Opmerking: Er zijn drie werkwoorden die een onregelmatig onvoltooid deelwoord hebben: savoir en sachant, être en étant, avoir en ayant
En étant motivé, on peut apprendre le français en quelques mois. Als je gemotiveerd bent, kun je in een paar maanden Frans leren.


Still having difficulties with Le gérondif (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Le gérondif? Share it with us!