Le futur antérieur

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Le futur antérieur

De futur antérieur (de voltooid tegenwoordige toekomende tijd) wordt gebruikt om een toekomstige handeling aan te geven die voorafgaat aan een andere toekomstige handeling.
Je vais manger puis je vais appeler Victor. Quand j’aurai mangé, j’appellerai Victor.
Ik ga eten en daarna ga ik Victor bellen. Al ik gegeten heb, zal ik Victor bellen.

Opmerking: Het Frans gebruikt de voltooid tegenwoordige toekomende tijd na voegwoorden als quand en lorsque (‘wanneer’), terwijl we daar in het Nederlands de voltooid tegenwoordige tijd zouden gebruiken.

We gebruiken deze tijd ook voor het beschrijven van een toekomstige handeling die voor een bepaald moment of periode voltooid zal zijn.
Nous serons arrivés à Paris avant 17 heures. We zullen voor 17 uur in Parijs aangekomen zijn.

De voltooid tegenwoordige toekomende tijd wordt gevormd met behulp van de onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd van het hulpwerkwoord avoir of être en het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord.
manger j’aurai mangé conjugaison eten ik zal gegeten hebben
aller nous serons allés conjugaison gaan we zullen gegaan zijn
pouvoir tu auras pu conjugaison kunnen je zult gekund hebben
se reposer vous vous serez reposés conjugaison uitrusten u zult uitgerust zijn.

Opmerking: De voltooid tegenwoordige toekomende tijd wordt veel gebruikt voor het uitdrukken van een mogelijkheid of veronderstelling in het verleden.
- Pourquoi Victor n’est pas là ? - Il aura certainement oublié notre rendez-vous. -Waarom is Victor er niet? -Hij zal onze afspraak vast vergeten zijn.


Still having difficulties with Le futur antérieur (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Le futur antérieur? Share it with us!