Le discours rapporté au présent

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Le discours rapporté au présent

In de indirecte rede, als we herhalen wat iemand anders heeft gezegd (style indirect), gebruiken we que (dat).
Il dit : « Il fait beau aujourd’hui. »
Hij zegt: ‘Het is mooi weer vandaag’.
Il dit qu’il fait beau aujourd’hui.
Hij zegt dat het vandaan mooi weer is.
Je te répète : « Je ne suis pas fâché. »
Ik zeg het je nog een keer: ik ben niet boos.
Je te répète que je ne suis pas fâché.
Ik zeg je nog een keer dat ik niet boos ben.
Je sors et je rentrerai après dîner.
Ik ga nu weg en ik kom na het diner terug.
Je dis que je sors et que je rentrerai après dîner.
Ik zeg dat ik nu weg ga en dat ik na het diner terug kom. (Merk op dat we in het Frans que voor elk werkwoord moeten herhalen.)

Bij het herhalen van vragen die met een persoonlijk voornaamwoord of met est-ce que beginnen, gebruiken we si (of).
Tu vas venir ?
Kom je?
Je demande si tu vas venir.
Ik vraag of je komt.
Est-ce que tu seras là demain ?
Ben je er morgen?
Je demande si tu seras là demain.
Ik vraag of je er morgen bent.
Il va déménager ou il va rester ?
Gaat hij verhuizen of blijft hij op dezelfde plek wonen?
Je (me) demande s’il va déménager ou s’il va rester.
Ik vraag (me af) of of hij gaat verhuizen of dat hij op dezelfde plek blijft wonen.

Bij het herhalen van vragen die met qu’est-ce que of qu’est-ce qui beginnen, gebruiken we ce que of ce qui (wat).
Qu’est-ce que tu dis ?
Wat zeg je?
Je demande ce que tu dis.
Ik vraag wat je zegt.
Qu’est-ce qui lui prend ?
Wat bezielt hem?
Je demande ce qui lui prend.
Ik vraag wat hem bezielt.

Bij het herhalen van vragen die met een bijwoord beginnen, gebruiken we dat zelfde bijwoord weer.
Quel âge a Victor ?
Hoe oud is Victor ?
}Je te demande quel âge Victor a (ou quel âge a Victor).
Ik vraag je hoe oud Victor is.
Comment s’appelle-t-il ?
Hoe heet hij?
Je me demande comment il s’appelle.
Ik vraag me af hoe hij heet.
D’où viennent tes amis ?
Waar komen je vrienden vandaan?
Je te demande d’où sont tes amis.
Ik vraag je waar je vrienden vandaan komen.

Belangrijk: In bovenstaande voorbeelden keren we de volgorde van onderwerp en werkwoord niet om in in de indirecte rede als het onderwerp een persoonlijk voornaamwoord is (je, tu, il etc). Maar we kunnen de volgorde van onderwerp en werkwoord wel omkeren als het onderwerp een zelfstandig naamwoord is (Victor, le chien, le travail etc.). (Merk op dat deze inversie niet mogelijk is met pourquoi en ce qui.)
Quel âge as-tu ?
Hoe oud ben je?
Je te demande quel âge tu as. (en niet: Je te demande quel âge as-tu.)
Ik vraag je hoe oud je bent.
Quel âge a Victor?
Hoe oud is Victor?
Je te demande quel âge a Victor. (gangbaarder) of
Je te demande quel âge Victor a.
Ik vraag je hoe oud Victor is.


Still having difficulties with Le discours rapporté au présent (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Le discours rapporté au présent? Share it with us!