Le conditionnel pour exprimer le souhait

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Le conditionnel pour exprimer le souhait

Om een wens uit te drukken, gebruiken we werkwoorden als vouloir, aimer en adorer in de onvoltooid verleden toekomende tijd. We gebruiken ook uitdrukkingen als ça me ferait plaisir (het zou me genoegen doen) of ce serait bien (het zou goed zijn), die ook gebruikmaken van werkwoorden (faire en être) in de verleden toekomende tijd.

Je voudrais de l’eau, s’il te plaît. Ik zou graag wat water willen, alstublieft.
Nous aimerions aller au cinéma. We zouden graag naar de bioscoop willen gaan.
Ce serait génial de partir en vacances. Het zou geweldig zijn om op vakantie te gaan.
J’irais bien à Paris ! Ik zou heel graag naar Parijs willen gaan!

De vervoeging van de onvoltooid verleden toekomende tijd is heel gemakkelijk. We hoeven alleen maar de volgende uitgangen toe te voegen aan de infinitief van het werkwoord: - ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient.

aimer nl
J’aimerais
Tu aimerais
Il aimerait
Nous aimerions
Vous aimeriez
Ils aimeraient
préférer nl
Je préférerais
Tu préférerais
Il préférerait
Nous préférerions
Vous préféreriez
Ils préféreraient

Zoals altijd zijn er onregelmatige werkwoorden (er zijn ongeveer 20 belangrijke werkwoorden), die een onregelmatige stam hebben, gevolgd door dezelfde uitgangen als hierboven. De werkwoorden vouloir, être, faire worden bijvoorbeeld als volgt vervoegd:

vouloir nl
Je voudrais
Tu voudrais
Il voudrait
Nous voudrions
Vous voudriez
Ils voudraient
être nl
Je serais
Tu serais
Il serait
Nous serions
Vous seriez
Ils seraient
aller nl
J’irais
Tu irais
Il irait
Nous irions
Vous iriez
Ils iraient
Still having difficulties with Le conditionnel pour exprimer le souhait (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Le conditionnel pour exprimer le souhait? Share it with us!