La prononciation d’emm

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

La prononciation d’EMM

Aan het begin van een woord wordt emm- (of remm-) zo uitgesproken:
emmener (meenemen, leiden)
emménager (intrekken)
emmuré (ommuurd, opgesloten)
remmener (terugbrengen)

In het midden van een woord wordt emm uitgesproken als de letter m:
flemme luiheid
dilemme dilemma

Aan het eind van een woord wordt -emment uitgesproken als -ament: Dit geldt ook voor bijwoorden als évidemment.
évidemment obviously
fréquemment vaak
différemment anders
patiemment geluldig

Opmerking: sommige bijwoorden worden geschreven met de uitgang -amment en uitgesproken als -emment. De vorm van het bijvoeglijk naamwoord bepaalt of de uitgang -amment of -emment wordt.
méchant gemeen méchamment gemeen
élégant elegant élégamment elegant
différent anders différemment anders

Uitzonderingen:
- De letters emm in het woord femme (vrouw) worden uitgesproken als am
- De letters emm in het woord emmental worden uitgesproken als ém

Still having difficulties with La prononciation d’emm (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering La prononciation d’emm? Share it with us!