La prononciation d’emm

Franse grammatica (see all)

Want to improve your French? Test our online French lessons for free!

La prononciation d’EMM

Aan het begin van een woord wordt emm- (of remm-) zo uitgesproken:
emmener (meenemen, leiden)
emménager (intrekken)
emmuré (ommuurd, opgesloten)
remmener (terugbrengen)

In het midden van een woord wordt emm uitgesproken als de letter m:
flemme luiheid
dilemme dilemma

Aan het eind van een woord wordt -emment uitgesproken als -ament: Dit geldt ook voor bijwoorden als évidemment.
évidemment obviously
fréquemment vaak
différemment anders
patiemment geluldig

Opmerking: sommige bijwoorden worden geschreven met de uitgang -amment en uitgesproken als -emment. De vorm van het bijvoeglijk naamwoord bepaalt of de uitgang -amment of -emment wordt.
méchant gemeen méchamment gemeen
élégant elegant élégamment elegant
différent anders différemment anders

Uitzonderingen:
- De letters emm in het woord femme (vrouw) worden uitgesproken als am
- De letters emm in het woord emmental worden uitgesproken als ém

Still having difficulties with La prononciation d’emm? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering La prononciation d’emm? Share it with us!