La prononciation de s

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

La prononciation de s

De letter s wordt uitgesproken als (met een scherpe ‘s’-klank):

•  als die aan het begin van een woord staat
super super
stupide stom
la soupe soep

•  als die voor of achter een medeklinker staat
rembourser vergoeden, terugbetalen
un enseignant een onderwijzer, een leraar
une catastrophe een catastrofe

De letter s wordt uitgesproken als (met een ‘z’-klank) als die tussen twee klinkers staat.
épouser trouwen
une rose een roos
le désert ​ de woestijn

Luister naar en herhaal de volgende woorden!
désert woestijn, dessert dessert
baiser neuken, baisser verlagen
cousin neef, coussin kussen

Opmerking:
•  abasourdi (verbijsterd) et aseptisé (gesteriliseerd, ontsmet) zijn twee uitzonderingen.
•  Een s aan het eind van het woord is doorgaans stom, maar er zijn uitzonderingen.
bus bus
un os een bot, maar des os botten
mon fils mijn zoon

•  De ‘s’-klank kan ook geschreven worden als ss, c, ç of sc.
un dessert een dessert
un ascenseur een lift
une licence een vergunning, een licentie


Still having difficulties with La prononciation de s (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering La prononciation de s? Share it with us!