La prononciation de s

Franse grammatica (see all)

Want to improve your French? Test our online French lessons for free!

La prononciation de s

De letter s wordt uitgesproken als (met een scherpe ‘s’-klank):

•  als die aan het begin van een woord staat
super super
stupide stom
la soupe soep

•  als die voor of achter een medeklinker staat
rembourser vergoeden, terugbetalen
un enseignant een onderwijzer, een leraar
une catastrophe een catastrofe

De letter s wordt uitgesproken als (met een ‘z’-klank) als die tussen twee klinkers staat.
épouser trouwen
une rose een roos
le désert ​ de woestijn

Luister naar en herhaal de volgende woorden!
désert woestijn, dessert dessert
baiser neuken, baisser verlagen
cousin neef, coussin kussen

Opmerking:
•  abasourdi (verbijsterd) et aseptisé (gesteriliseerd, ontsmet) zijn twee uitzonderingen.
•  Een s aan het eind van het woord is doorgaans stom, maar er zijn uitzonderingen.
bus bus
un os een bot, maar des os botten
mon fils mijn zoon

•  De ‘s’-klank kan ook geschreven worden als ss, c, ç of sc.
un dessert een dessert
un ascenseur een lift
une licence een vergunning, een licentie


Still having difficulties with La prononciation de s? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering La prononciation de s? Share it with us!