La prononciation de la lettre h

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

La prononciation de la lettre h

Aan het begin van een woord is de letter h:
•  stom: de stomme h verandert de uitspraak niet. Net als bij woorden die met een klinker beginnen, vormen we verbindingen en samentrekkingen (le/la l’, de d’).
un hôpital een ziekenhuis, les hôpitaux ziekenhuizen
un hôtel een hotel, des hôtels hotels
l’histoire het verhaal, les histoires verhalen
un habit een kledingstuk, des habits kledingstukken

•  aangeblazen: de aangeblazen h wordt beschouwd als een medeklinker, dus vormen we geen verbindingen en samentrekkingen.
un héros de held, les héros helden
le hibou de uil, les hiboux uilen
un haricot een boon, des haricots bonen

In het midden van een woord kan de letter h twee klinkerklanken van elkaar scheiden:
une trahison verraad
incompréhensible onbegrijpelijk
ébahi stomverbaasd

We spreken de letter h na een medeklinker doorgaans niet uit.
le bonheur geluk
une bibliothèque een bibliotheek

Speciale gevallen: ch wordt doorgaans uitgesproken als che en ph wordt uitgesproken als de letter f .
un chat een kat
un éléphant een olifant


Still having difficulties with La prononciation de la lettre h (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering La prononciation de la lettre h? Share it with us!