La prononciation de ille

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

La prononciation de ille

Luister naar en herhaal de volgende woorden om de uitspraak van ille te leren:
ma fille mijn dochter
cheville enkel
une feuille (de papier) een vel (papier)
iller gapen
une bouteille (de vin) een fles (wijn)
une vieille (dame) een oude (dame)

Opmerking: deze klank is dezelfde als de ye-klank in payer (betalen) en moyen (gemiddeld) .

Uitzonderingen: ville, tranquille en mille hebben een ‘l’-klank zoals in il.
une ville een stad
mille duizend
tranquille rustig


Still having difficulties with La prononciation de ille (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering La prononciation de ille? Share it with us!