La négation

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

La négation


Ne [...] pas wordt gebruikt om ontkennende zinnen te vormen in het Frans. Ne komt voor het werkwoord (of hulpwerkwoord) en pas komt na het werkwoord (of hulpwerkwoord):
Je veux dormir.
Je ne veux pas dormir.
Ik wil slapen.
Ik wil niet slapen.
Il s’appelle Victor.
Il ne s’appelle pas Victor.
Hij heet Victor
Hij heet niet Victor.

Als het werkwoord begint met een klinker (a, e, i, o, u, y) of vaak als het met een ‘h’ begint, gebruiken we de verkorte vorm n’.
Tu aimes le chocolat.
Tu n’aimes pas le chocolat.
Je houdt van chocola.
Je houdt niet van chocola.

In informele spreektaal wordt ne voor het werkwoord vaak weggelaten:
Tu viens ou tu viens pas ? Kom je of kom je niet?
C’est pas possible ! Dat is niet mogelijk! ​J’y arrive pas (= Je n’y arrive pas) Ik kan het niet, het lukt me niet

Let op!: De s in pas wordt niet uitgesproken.


Il ne parle pas français, Michael Jackson.

Still having difficulties with La négation (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering La négation? Share it with us!