La forme passive

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

La forme passive

De passieve zin wordt gevormd met het vervoegde werkwoord être + en het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord. Être wordt vervoegd in dezelfde tijd als die van de actieve vorm.
Le chat mange la souris. (mange = (onvoltooid tegenwoordige tijd)
De kat eet de muis.
La souris est mangée par le chat. (est = (onvoltooid tegenwoordige tijd)
De muis wordt gegeten door de kat.
Le chat a mangé la souris. (a mangé = passé composé)
De kat heeft de muis gegeten.
La souris a été mangée par le chat. (a été = passé composé)
De muis is gegeten door de kat.
Le chat mangera la souris. (mangera = onvoltooid verleden toekomende tijd)
De kat zal de muis eten.
La souris sera mangée par le chat. (sera = onvoltooid verleden toekomende tijd)
De muis zal gegeten worden door de kat.

Merk op dat in de passieve vorm het voltooid deelwoord altijd moet overeenstemmen met het onderwerp.
Le chat mangera la souris.
De kat zal de muis eten.
La souris sera mangée par le chat.
De muis zal gegeten worden door de kat.
Le chat mangera les souris.
De kat zal de muizen eten.
Les souris seront mangées par le chat.
De muizen zullen gegeten worden door de kat.


Opmerking: De lijdende vorm wordt alleen gebruikt met werkwoorden die niet worden gevolgd door een voorzetsel. Voorbeeld: ouvrir une porte (een deur openen), manger une glace (ijs eten), lire un livre (een boek lezen), acheter des fruits (fruit kopen) etc. Deze werkwoorden kunnen niet worden gebruikt in de lijdende vorm: parler à (praten met), avoir besoin de (nodig hebben), partir pour (vertrekken naar) etc.
Solange a acheté 12 pommes
Solange bought 12 apples
12 pommes ont été achetées par Solange (we zeggen acheter quelque chose)
12 zijn gekocht door Solange
Fabienne parle à Bertrand
Fabienne praat met Bertrand
geen lijdende vorm mogelijk, we zeggen parler à quelqu’unStill having difficulties with La forme passive (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering La forme passive? Share it with us!