La conséquence

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

La conséquence

Om een gevolg te introduceren, kunnen we de volgende termen en uitdrukkingen gebruiken:

•  donc (dus, daarom), alors (dus), c’est pourquoi (daarom), c’est pour cela que (daarom), par conséquent (met als gevolg).
J’ai froid donc je mets un pull. Ik heb het koud dus ik trek een trui aan.
Je ne t’aime plus alors je te quitte. Ik houd niet meer van je dus ik ga bij je weg.
Marcel a travaillé toute la nuit, c’est pourquoi il est fatigué ce matin. Marcel heeft de hele nacht gewerkt, daarom is hij moe vanmorgen.

•  Of deze werkwoorden: entraîner (leiden tot), provoquer (veroorzaken) et permettre (de) (mogelijk maken).
L’alcool au volant provoque beaucoup d’accidents. Alcohol achter het stuur veroorzaakt veel ongelukken.
La grève de la SNCF entraîne des embouteillages. De staking van de SNCF heeft veel files tot gevolg.


Still having difficulties with La conséquence (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering La conséquence? Share it with us!