« jusqu’à » ou « jusqu’en » ?

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

« Jusqu’à » ou « jusqu’en » ?

•  Jusqu’à en jusqu’en (until) geven beide het einde van een tijdsperiode aan. We gebruiken jusqu’à met de volgende indicatoren van tijd: ce soir (vanavond), demain (morgen), lundi (maandag), Noël (Kerstmis), mon retour (mijn terugkomst) etc.
Je peux t’emprunter ta voiture jusqu’à mardi prochain ? Kan ik je auto lenen tot komende dinsdag?
Jusqu’à l’âge de 10 ans, je n’ai jamais mangé de moutarde. Tot mijn tiende had ik nog nooit mosterd gegeten.
Jusqu’à quand tu restes à Paris ? Tot wanneer blijf je in Parijs?

Let op de samentrekkingen jusqu’à + le = jusqu’au en jusqu’à + les = jusqu’aux. We gebruiken jusqu’au als de datum of gebeurtenis voorafgegaan wordt door het lidwoord le: le 5 mars (5 maart), le printemps (de lente), le dernier lundi du mois (de laatste maandag van de maand), le retour de Victor (de terugkomst van Victor) etc. We gebruiken jusqu’aux als de datum of gebeurtenis voorafgegaan wordt door het lidwoord les: les vacances (de vakantie) les élections (de verkiezingen) etc.
Je suis en vacances jusqu’au 3 janvier. Ik ben tot 3 januari op vakantie (we zeggen le 3 janvier).
Nous continuerons la grève jusqu’aux élections. We gaan door met staken tot aan de verkiezingen.

•  We gebruiken jusqu’en voor maanden en jaren.
Je travaille jusqu’en juin. Ik werk tot juni.
Il n’y a pas d’augmentation prévue jusqu’en 2032. Er zijn geen (salaris-) verhogingen gepland tot 2032.


Still having difficulties with « jusqu’à » ou « jusqu’en » ? (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering « jusqu’à » ou « jusqu’en » ?? Share it with us!