Il faut un « -s » après « tu »

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Il faut un « -s » après « tu »

Werkwoorden die vervoegd worden in de 2e persoon enkelvoud (tu), eindigen in de indicatief (tegenwoordige tijd, verleden tijd, toekomende tijd etc.) op een ‘-s’.
Tu manges (je eet), tu finiras (je zult voltooien), tu vas (je gaat), tu es (je bent), tu as (je hebt), tu dormais (je sliep), tu viens (je komt), tu prends (je neemt), tu offres (je biedt aan), etc.

Let op de uitzonderingen:
•  In de indicatif présent eindigen pouvoir (kunnen), vouloir (willen) en valoir (waard zijn) op een ‘-x’.
Tu veux (je wilt), tu peux (je kunt), tu vaux (je bent waard).


Still having difficulties with Il faut un « -s » après « tu » (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Il faut un « -s » après « tu »? Share it with us!