Former une phrase négative

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Former une phrase négative

Herinnering: De ontkenning bestaat in het Frans uit 2 woorden die rond het werkwoord of het hulpwerkwoord staan.

In de gebiedende wijs staat ne altijd aan het begin van de zin.
Ne fume pas ici ! Niet roken hier!
Ne viens plus me voir ! Kom me niet meer bezoeken!

Bij bepaalde tijden (samengestelde tijden zoals passé composé, plus-que-parfait, futur proche) wordt de ontkenning rond het hulpwerkwoord geplaatst en niet rond het hoofdwerkwoord dat er op volgt.
Je suis allée au ciné avec Victor. Je ne suis pas allée au ciné avec Victor. Ik ben naar de bioscoop geweest met Victor Ik ben niet naar de bioscoop gegaan met Victor.
Vous avez tout mangé ! Vous n’avez rien mangé ! Jullie hebben alles opgegeten! Jullie hebben niets gegeten!

Werkwoorden in de infinitief worden ontkennend gemaakt door beide delen van de ontkenning (ne/pas, ne/plus, ne/jamais etc.) voor de infinitief te plaatsen.
Je te demande de m’appeler tous les jours ! Je te demande de ne pas m’appeler tous les jours ! Ik vraag je om me elke dag te bellen! Ik vraag je om me niet elke dag te bellen!
Merci de fermer la porte Merci de ne pas fermer la porte. De deur sluiten alstublieft De deur niet sluiten alstublieft.

Als er in de zin een voornaamwoord staat (y, en, le, me etc.), dan komt ne daar voor.
Je n’y arrive pas. Ik kan het niet.
Je n’en peux plus. Ik kan er niet meer tegen.
Je ne le vois jamais. Ik zie hem/het nooit.

Als de werkwoorden aller, vouloir, pouvoir, devoir, faire, savoir gebruikt worden als hulpwerkwoord (en gevolgd worden door een werkwoord in de infinitief), dan geldt dezelfde regel voor het vormen van een ontkenning.
Je veux partir très loin ! Je ne veux pas partir très loin. Ik wil heel ver weg gaan! Ik wil niet heel ver weg gaan.
Vous devez couper la barbe de Victor. Vous ne devez jamais couper la barbe de Victor. U moet Victors baard scheren. U moet nooit Victors baard scheren.


Still having difficulties with Former une phrase négative (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Former une phrase négative? Share it with us!