Exprimer l’incertitude ou la certitude : indicatif ou subjonctif ?

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Exprimer l’incertitude ou la certitude : indicatif ou subjonctif ?

De aanvoegende wijs wordt gebruikt na uitdrukkingen van:
•  mogelijkheid, twijfel of onzekerheid, zoals il est possible que en il est peu probable que
Il est peu probable qu’il fasse beau samedi conjugaison. Het is onwaarschijnlijk dat het zaterdag mooi weer wordt.
Il est possible que je sois absent demain conjugaison. Het is mogelijk dat ik morgen afwezig ben.

•  Na een uitdrukking van zekerheid of een zekere handeling, zoals il est fort probable que of il est très probable que, gebruiken we l’indicatif (présent, futur of passé composé).
Il est fort probable que nous partirons à la montagne cet été conjugaison. Het is zeer waarschijnlijk dat we deze zomer naar de bergen gaan.
Il est très probable que ce panda s’est échappé du zoo. Het is zeer waarschijnlijk dat deze pandabeer ontsnapt is uit de dierentuin.

Opmerking: de uitdrukking il est (fort) probable que kan gevolgd worden door de indicatif als het zekerheid uitdrukt, of door de aanvoegende wijs als het twijfel of iets onzekers uitdrukt.
Il est probable que je serai absent demain (indicatif) Het is waarschijnlijk dat ik morgen afwezig ben (vrijwel zeker)
Il est probable que je sois absent demain (subjonctif) Het is waarschijnlijk dat ik morgen afwezig ben (niet zeker)Still having difficulties with Exprimer l’incertitude ou la certitude : indicatif ou subjonctif ? (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Exprimer l’incertitude ou la certitude : indicatif ou subjonctif ?? Share it with us!