Exprimer le regret

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Exprimer le regret

Afgezien van luid snotteren in uw zakdoek zijn er veel andere manieren om spijt uit te drukken.

•  Het werkwoord regretter (betreuren, spijt hebben) is het eenvoudigst en meest gebruikt:
Je regrette de ne pas avoir invité Victor. Ik heb er spijt van Victor niet uitgenodigd te hebben.
Nous regrettons ce qui vous est arrivé. Het spijt ons wat u is overkomen.
Juliette a beaucoup regretté que Victor ne soit pas venu. Juliette betreurt het erg dat Victor niet gekomen is.

•  De uitdrukking s’en vouloir (‘zich slecht voelen’, ‘zich schuldig voelen’, ‘zichzelf verwijten’) heeft een vergelijkbare betekenis als regretter:
- Tu t’en veux d’avoir menti à Victor ? -Voel je je er slecht over dat je gelogen hebt tegen Victor?
- Non, je ne m’en veux pas du tout. -Nee, ik voel me er helemaal niet slecht over.

•  We kunnen ook de conditionnel passé gebruiken, de voltooid verleden toekomende tijd:

J’aurais dû inviter Victor ! Ik zou Victor uitgenodigd moeten hebben!
J’aurais aimé inviter Victor ! Ik zou Victor graag uitgenodigd hebben!
J’aurais mieux fait d’inviter Victor ! Ik zou er beter aan gedaan hebben Victor te nodigen!•  We kunnen ook constructies met si + onvoltooid verleden toekomende tijd gebruiken:
Si c’était à refaire, je ne le ferais pas. Als ik het over kon doen, zou ik het niet weer doen.
Si j’avais su, j’aurais invité Victor. Als ik het geweten had, zou ik Victor uitgenodigd hebben.•  We ook gebruikmaken van de uitdrukking Quel dommage ! (Wat jammer!), of Quel dommage + DE + infinitief of Quel dommage + QUE + aanvoegende wijs.
Victor ne peut pas venir ? Quel dommage ! Victor kan niet komen? Wat jammer!
Quel dommage d’avoir oublié d’inviter Victor. Wat jammer dat vergeten is om Victor uit te nodigen.
Quel dommage que Victor ne soit pas venu ! Wat jammer dat Victor niet gekomen is!


Still having difficulties with Exprimer le regret (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Exprimer le regret? Share it with us!