de ou depuis ?

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

De ou depuis ?

Ter herinnering: Depuis geeft een tijdsduur aan.
J’habite en France depuis trois ans. Ik heb gedurende drie jaar in Frankrijk gewoond.
Il est parti depuis trois mois. Hij is sinds drie maanden weg.

Het gebruik van depuis om een plaats (en niet een tijd) aan te geven, is technisch gezien incorrect. De is de juiste optie.
Je l’entends depuis ma chambre Je l’entends de ma chambre. Ik kan hem vanuit mijn kamer horen.
Le match est retransmis depuis Marseille Le match est retransmis de Marseille. De wedstrijd wordt uitgezonden vanuit Marseille.
Je t’appelle depuis l’étranger Je t’appelle de l’étranger. Ik bel je vanuit het buitenland.

Depuis kan gebruikt worden met werkwoorden die een beweging aanduiden, zoals conduire, rouler etc.
Depuis Lyon, nous avons roulé sous la pluie. We rijden in de regen sinds Lyon.
Il a conduit sans s’arrêter depuis Bordeaux. Hij heeft gereden zonder te stoppen sinds Bordeaux.


Still having difficulties with de ou depuis ? (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering de ou depuis ?? Share it with us!